Welkom op de website van EHBO-vereniging Clinge

EHBO-vereniging Clinge is een levendige vereniging die zich sinds 1939 inzet voor de inwoners van Clinge. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken (EHBO) te bevorderen. Om dit doel na te streven worden er nieuwe cursussen verzorgd, zoals de basiscursus EHBO, AED en Jeugd -A en -B.

Om de opgedane kennis op peil te houden worden er vervolglessen verzorgd. In de loop der jaren is het aantal leden uitgegroeid tot ongeveer zestig. Deze leden zetten zich ook in voor evenementen, zoals sportwedstrijden, festivals en jeugdactiviteiten.

 

Via deze website wil het EHBO bestuur iedereen informeren en op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen en activiteiten. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.

Huis-aan-huis collecte

Beste inwoners van Clinge,

 

EHBO-vereniging Clinge zou in de week van 12 tot en met 17 oktober haar huis-aan-huis collecte gehouden hebben.
U zult begrijpen dat, gezien de huidige omstandigheden in verband met de heersende Coronapandemie,

het voor ons niet mogelijk is geweest om deze collecte door laten gaan.

We willen u daarom vriendelijk vragen om uw gift over te maken op:

NL02 RBRB 0706 5518 77    (BIC-code: RBRBNL21)

Ten name van: EHBO-vereniging Clinge

 

De opbrengst gaan we besteden aan opleidingen en lesmaterialen, die nodig zijn om het kennisniveau op peil te houden en het werven en opleiden van nieuwe burgerhulpverleners

 

<<<  We danken u hartelijk voor uw bijdrage  >>>