top of page

Richtlijnen

Vanaf september 2016 zijn de nieuwe richtlijnen / eindtermen van het Oranje Kruis van toepassing. Dit houdt in dat de nodige vernieuwingen zijn doorgevoerd. Met de komst van de 27e druk van het Oranje Kruisboekje gaan we een nieuwe weg inslaan. Als EHBO-ers nemen we dan ook afscheid van de driekante doek. De mitella zullen we niet meer aanleggen. De nadruk komt te liggen op eenduidigheid vanuit een praktische invalshoek: Wat zie of hoor je? Wat doe je? Veel aandacht zal uitgaan naar de eerste schakel ‘112 bellen’. Zie de website: https://www.hetoranjekruis.nl/eindtermen-2016

Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)

Nieuw is ook, dat hierin de Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) is opgenomen. Hiermee wordt de houder van een Diploma Eerste Hulp een allround eerstehulpverlener, die in staat is onder alle omstandigheden aan iedereen, van jong tot oud, Eerste Hulp te verlenen. De lesinhoud van zowel EHBO als EHaK zal tijdens onze herhalingslessen behandeld worden. Je wordt zodoende tijdens de herhalingslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan Kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd. 

Er worden geen aparte EHaK-lessen meer gegeven. Vanaf april 2019 is EHaK een verplicht onderdeel van het Diploma Eerste Hulp.

AED

De AED-herhalingslessen blijven we organsiseren op aparte dagen/tijdstippen. Hierin wordt ook het gebruik van de AED bij kinderen/peuters opgenomen. AED is jaarlijks (voorjaar/najaar) een verplicht onderdeel (competentiepunt). Meer informatie hierover is te vinden in het menu bij het kopje ‘AED’. 

 

Nieuw Lesboek

De lesstof met alle veranderingen en vernieuwingen, inclusief EHBO aan Kinderen en Wandelletsels, is gepresenteerd in een nieuw lesboek. De kostprijs hiervan is € 18,-. Onze eigen leden kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Wens je het lesboek aan te schaffen, dan kan je contact opnemen met het secretariaat.

bottom of page