top of page

AED

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Blijf niet 'hulpeloos' aan de zijlijn staan, meld je aan!

 

In Clinge is in oktober 2007 de promotiekrant van de Nationale Bond voor EHBO verspreid, tezamen met een AED informatiefolder. Sinds dat jaar geeft EHBO Clinge cursussen reanimatie en AED bedienen voor inwoners uit Clinge en omgeving. Dit heeft er toegeleid dat meer dan 70 mensen het certificaat hebben behaald.

 

Voor de geldigheid van het AED-certificaat en het bijhouden van de vaardigheden moet er ieder jaar een herhalingsles worden gevolgd. Deze les duurt circa één uur. Wij verzorgen de herhalingslessen in het voorjaar en najaar. Door Het Oranje Kruis is met ingang van september 2016 de lesinhoud op een aantal punten vernieuwd. Een belangrijke wijziging is de toevoeging van Eerste Hulp aan Kinderen aan de lesinhoud van zowel EHBO als AED. Tijdens de AED-herhalingsles wordt nu ook het bedienen van de AED bij drenkelingen, kleine kinderen en zuigelingen (kinderen tot 1 jaar) geleerd.

De AED herhalingslessen vinden plaats in het voorjaar (april) en het najaar (september).

De volgende lessen vinden plaats in 2024.​

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of het secretariaat.

bottom of page