top of page

Nieuws

Nieuws - Collecte

Huis-aan-huis Collecte

01 oktober 2022

 

In de week van 17 tot en met 22 oktober 2022 vindt de jaarlijkse huis-aan-huis collecte plaats van onze EHBO-vereniging. De opbrengst gaan we besteden aan opleidingen en lesmaterialen die nodig zijn om het kennisniveau op peil te houden. Daarnaast besteden we het aan het werven en opleiden van nieuwe burgerhulpverleners. U kunt uw gift ook overmaken op: NL02 RBRB 0706 5518 77 (BIC-code: RBRBNL21). Ten name van: EHBO-vereniging Clinge. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Nieuws - AED

AED herhalingslessen

16 september 2022

 

De AED herhalingslessen worden verzorgd in het voorjaar en najaar. De datums voor het najaar zijn bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje 'AED' in het menu.

Nieuws - Logo EHBO.jpg

EHBO Seizoen 2021-2022

01 september 2022

 

Na een welverdiende vakantie gaat begin oktober het nieuwe EHBO seizoen van start. Het lesschema 2021-2022 is bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje ‘EHBO Herhalingslessen' in het menu.

Corona

Herhalingslessen

01 en 17 januari 2022

 

Als gevolg van de landelijke Corona-maatregelen worden de herhalingslessen van 04 en 18 januari 2022 geannuleerd. 

2022.jpg

Nieuwjaarswensen

01 januari 2022

 

Het bestuur van EHBO Clinge wenst alle leden, afdelingen en connecties een voorspoedig en gezond 2022!

Nieuws - AED

AED herhalingslessen

17 maart 2022

 

De AED herhalingslessen worden verzorgd in het voorjaar en najaar. De datums voor het voorjaar zijn bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje 'AED' in het menu.

bottom of page