top of page

Nieuwsoverzicht 2017

Nieuwe EHBO-cursus voor ('jong') volwassenen

21-08-2017

Reeds meer dan 25 jaar verzorgt EHBO-vereniging Clinge de cursus EHBO Jeugd-A voor groep 8 van de basisschool in Clinge. Als vervolg hierop willen we graag een nieuwe EHBO cursus starten vanaf twaalf jaar. Alle 'oud' leerlingen zullen hierover een brief ontvangen. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje 'Nieuwe EHBO cursus' in het menu.

Huis-aan-huis Collecte

13-08-2017

In de week van 23 oktober tot en met 28 oktober vond de jaarlijkse huis-aan-huis collecte plaats van onze EHBO-vereniging. Hartelijk dank voor uw gulle gift! De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van verbandmiddelen en ehbo-materialen.

Persbericht: AED-apparaat 24 uur per dag beschikbaar in Clinge

04-07-2017

EHBO-vereniging “St.Bernardus” in Clinge heeft woensdagmiddag 05 juli 2017 een AED-apparaat geplaatst in het appartementencomplex ‘Bernardushof’ (’s-Gravenstraat 200) in het centrum van het dorp. 


Voorzitter Etiënne de Wit gaf een korte toelichting op het nut van de AED, als deze binnen een kort tijdsbestek ingezet wordt bij een hartstilstand. Hij bedankte de bewoners dat zij de mogelijkheid hebben geboden voor het plaatsen van de AED. De AED werd in ontvangst genomen door Hubert Suy, voorzitter Vereniging van eigenaren Bernardushof en is geplaatst in de entreehal en zodoende makkelijk bereikbaar. Het apparaat is 24 uur per dag beschikbaar voor Clinge. De locatie is ook aangemeld bij de Alarmcentrale (1-1-2), zodat iedere burgerhulpverlener een ‘AED-Alert’ bericht krijgt ingeval van een hartstilstand in de omgeving van het centrum van Clinge.


De cijfers.
Het overlevingspercentage bij een hartinfarct is 16,6 procent. Wanneer ook de AED is ingezet, is deze overleving 25 procent. Reanimatie én defibrillatie (het geven van een schok met de AED) binnen de eerste 6 minuten bij een hartstilstand geeft een overlevingspercentage van 50 tot 70 procent. Midden jaren 90 was de overlevingskans 9 procent. Inmiddels is dit percentage door alle kennis bij burgers en ontwikkeling in techniek gestegen tot gemiddeld 23 procent. De overlevingskansen verminderen elke minuut met 7 tot 10 procent.

Het AED-apparaat is enkele jaren geleden geschonken door Elektromotoren Bracke en destijds opgehangen in de entreehal van het kantoor van de Rabobank. Als gevolg van de sluiting van het kantoor kwam deze locatie te vervallen. EHBO Clinge is dan ook zeer verheugd met de nieuwe locatie in het Bernardushof. Iedereen kan nu gebruik maken van de AED, in afwachting van de ambulance. Zij nemen bij aankomst de reanimatie over en starten de professionele hulpverlening en dragen het slachtoffer over aan het ziekenhuis.

In het kader van het project HartVeilgWonen van de gemeente Hulst is EHBO Clinge zeer actief. De vereniging (55 leden) beschikt over een gecertificeerd opleidingsteam en is aangesloten bij de Hartstichting. Zij verzorgen als officiële Reanimatiepartner de cursus Reanimatie en AED bedienen. Alle leden van de vereniging zijn in het bezit van het AED-certificaat. Jaarlijks worden herhalingslessen gegeven om de praktische vaardigheden te oefenen. Ook heeft de vereniging een 20-tal inwoners in Clinge opgeleid. Ook zij zijn geoefend in reanimeren en het bedienen van de AED. Iedereen kan leren reanimeren. In een korte training van slechts enkele uren leert men hoe je iemand met een hartstilstand op de best mogelijke manier kan helpen. Met de vaardigheden, die men in deze cursus leert, kan de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot worden. Belangstellenden kunnen informatie opvragen bij het secretariaat van de vereniging of via het contactformulier op de website.

AED Herhalingslessen

13-08-2017

De AED herhalingslessen worden verzorgd in het voorjaar en najaar. De datums voor het najaar zijn bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje 'AED' in het menu.

EHBO Seizoen 2017 - 2018

13-08-2017

Na een welverdiende vakantie gaat begin oktober het nieuwe EHBO seizoen van start, waarbij de sinds vorig jaar vernieuwde richtlijnen / eindtermen van het Oranje Kruis van toepassing zijn. Het lesschema 2017-2018 is bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje ‘EHBO Herhalingslessen' in het menu.

Jeugd EHBO

09-04-2017

Maandag 10 april was een spannende dag voor de leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool. Die ochtend hadden ze namelijk EHBO examen jeugd A. Gedurende een half jaar hebben de leerlingen iedere week vol enthousiasme EHBO les gevolgd en bij het examen konden ze laten zien wat ze geleerd hadden. En met succes... Alle leerlingen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

AED Herhalingslessen

26-03-2017

De AED herhalingslessen worden verzorgd in het voorjaar en najaar. De datums voor het voorjaar zijn bekend en toegevoegd aan de website. Meer informatie hierover is te vinden bij het kopje 'AED' in het menu.

Thema avond

07-01-2017

Op 14 februari vindt er een thema avond plaats die zal gaan over mentale en fysieke veranderingen door ouder worden en de gevolgen voor de EHBO. De avond wordt verzorgd door de heer M. Heijens om 19.30 in Malptertuus te Clinge. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Nieuwjaarswensen

31-12-2016

Het bestuur van EHBO Clinge wenst alle leden, afdelingen en connecties een voorspoedig en gezond 2017!

Please reload

bottom of page